Mandrake Linux

محتویات این CD-ROM امتیازکپی MandrakeSoft S.A. ۲۰۰۳ (C و دیگران میباشد.  لطفاً برای شرایط انتشار به یادداشتهای امتیازکپی در هر بسته منبع مراجعه نمایید.  شرایط انتشار ابزارهای با امتیازکپی MandrakeSoft و Red Hat Software همانطور که ذکر شد در پرونده COPYING میباشد.

Mandrake و آرم آن علائم تجاری MandrakeSoft S.A. میباشند


  1. سازماندهی شاخه
  2. نصب
  3. منابع
  4. پشتیبانی
  5. تماس


۱. سازماندهی شاخه

این شاخه مانند زیر سازماندهی شده است:

|--> Mandrake/  
|   |--> RPMS/ بسته‌های دوگانی
|   |--> base/ آرشیوهای پیکربندی سیستم پرونده کوچک
|   `--> mdkinst/ تصویر استفاده شده برای نصبهای گرافیکیs
|--> images/ تصاویر آغازگری
|--> doc/ پرونده‌های راهنمای نصب به زبانهای گوناگون
|--> dosutils/ وسایل مفید برای نصب در DOS
|--> misc/ پرونده‌های منبع، درختهای نصب
|--> VERSION شماره نسخه کنونی
|--> RPM-GPG-KEYS امضای بسته‌های ماندرایک با کلید GNUPG
|--> COPYING اطلاعات امتیازکپی
|--> INSTALL.txt دستورات نصب
`--> README.txt این پرونده در حالت متنی

اگر شما به یک قسمت بندی یا یک دیسک شبکه NFS آینه برگردان میکنید، لازم است که همه چیز را در زیر شاخه "Mandrake/" قرار دهید، همچنین تصاویر دیسک را از "images/" که برای سیستم خود نیاز دارید در آنجا قرار دهید.

[بالای صفحه]


۲. نصب

به پرونده install.htm مراجعه نمایید.

یادآوری مهم درباره همخوانی:

ماندرایک با بهینه سازی سرعت CPU برای Pentium™) Pentium-class و همخوا‌نها, AMD K6, Cyrix M2, PIII...) ساخته شده است بنابرین آن بر رایانه‌های قدیمی پایه i386 و 486i اجرا نخواهد شد. نسخه تألیف شده برای آن CPUها برای بارگیری از کارگزارهای ما و بر CD-Romهای ارزان در دسترس قرار خواهند گرفت.

[بالای صفحه]


۳. منابع

تمام بسته‌های مخصوص لینوکس ماندرایک همراه منابع خود در source-CD (PowerPack Edition) عرضه می‌شوند.

شما می‌توانید تمام بسته‌های منبع را از کارگزارهای FTP ما بارگیری نمایید.

اگر شما دسترسی راحتی به اینترنت ندارید، لینوکس ماندرایک می‌تواند یک آرشیو منبع را در ازای مبلغ کمی برای شما ارسال دارد.

[بالای صفحه]


۴. پشتیبانی

برای آنهایی که به اینترنت دستیابی دارند، نشانی زیر موجود است:

برای موارد بخصوص، دستیابی به لیست‌های پستی می‌توانند در نشانی زیر یافت شوند:

اگر شما هیچ دستیابی به اینترنت ندارید هنوز می‌توانید به لیست اصلی پستی اشتراک یابید. برای اشتراک، پست الکترونیکی به نشانی sympa@linux-mandrake.com با متن زیر

       subscribe newbie

در بدنه پیغام آن به این نشانی بفرستید.

[بالای صفحه]


اگر شما با این محصول نوشتارها را دریافت نکرده‌اید، می‌توانید بسته قدرتمند ماندرایک (چندین CD ماندرایک + راهنمای استفاده نصب + پشتیبانی نصب!) را از فروشگاه اینترنتی ما در:

سفارش دهید.

[بالای صفحه]


۵. تماس

برای تماس با MandrakeSoft به نشانی زیر مراجعه نمایید:

[بالای صفحه]