Mandrake Linux

Энэ CD-ROM –ны агуулгын зохиогчийн эрхийг MandrakeSoft S.A. (2003) ба бусад эзэмшинэ. Зохиогчийг эрхийн тэмдэглэгээг тухайн эх багц бүрийн хувьд үзэж тараана уу. MandrakeSoft ба Red Hat Software –н хэрэгслийг тараах тухай тэмдэглэл COPYING гэсэн файл дотор бий.

Mandrake ба түүний эмблем MandrakeSoft S.A –н худалдааны тэмдэг болно.


  1. Лавлах зохион байгуулалт
  2. Суулгалт
  3. Эх
  4. Дэмжилэг
  5. Холбоо


1. Лавлах зохион байгуулалт

Энэ лавлах дараах байдлаар зохион байгуулагдсан:

|--> Mandrake/  
|   |--> RPMS/ Бинар багцууд
|   |--> base/ Жижиг файлын систем суулгалт архив
|   `--> mdkinst/ График суулгалтад хэрэглэгдэх зурагууд
|--> images/ boot images
|--> doc/ Тухайн хэл дээр суулгахад тусламж файлууд
|--> dosutils/ DOS –н хувьд суулгах хэрэгслүүд
|--> misc/ Эх файлууд, суулгалтын мод
|--> VERSION Идэвхитэй хувилбарын дугаар
|--> RPM-GPG-KEYS Мандрак RPM –н GNUPG түлхүүр
|--> COPYING copyright information Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл
|--> INSTALL.txt Суулгах заавар
`--> README.txt Энэ файл текст горимд

Хэрвээ та хуваалт хийх эсвэл NFS хэсэг дээр дүрслэх бол та ямар ч гэсэн "Mandrake/" дотор авах хэрэгтэй, түүнчилэн хэрэгтэй системүүдийнхээ disk image –үүдийг "images/" дотроос аваарай.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


2. Суулгалт

install.htm файлыг харна уу.

ТОХИРОМЖИЙН ТУХАЙ ЧУХАЛ ТЭМДЭГЛЭЛ:

Мандрак CPU хурд оновчилол Пентиум ангилалын хувьд хийдэг тул (Pentium(tm) AMD K6, Cyrix M2, PIII...) зэрэг тохиромжтой. Тиймээс i386 ба i486 суурьт машинууд дээр суухгүй. Гэвч эдгээр CPU-д дээр хөрвүүлсэн тусгай хувилбарууд манай сэрвэрээс татаж авахаар болон хямд CD-Roms-ууд дээр бий.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


3. Эхүүд

Бүх Мандрак линуксын багц бүр эх-CD (PowerPack хэвлэл) дээрээ эх кодуудтайгаа очидог.

Та бүх эх кодыг манай FTP серверүүдээс мөн татаж авч болно.

Хэрвээ таньд тогтмол интернэт холболт байхгүй бол, Мандрак линукс таньд бага зэргийн хөлсөөр илгээх боломжтой.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


4. Дэмжилэг

Дараах вэбүүдийг шалгана уу

Тухайлбал, манай захианы жигсаалтыг дараахаас олж болно:

Хэрвээ таньд ямар нэг вэб хандалт байхгүй бол манай захианы жигсаалтад бүртгүүлэхдээ sympa@linux-mandrake.com руу subscribe гэсэн гарчигтай

       subscribe newbie

захиа илгээж болно.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


Хэрвээ та энэ бүтээгдэхүүнийг баримтжуулалтай хүлээн аваагүй бол, та Mandrake PowerPack Edition –г захиалж болно. (Хэд хэдэн Мандрак CDs + Суулгалт & Хэрэглэх заавар + 100 өдрийн суулгах дэмжилэг!) Манай түгээгч:

[Энэ хуудсын эхлэлд]


5. Холбоо

MandrakeSoft –д дараахаар хүрч болно:

[Энэ хуудсын эхлэлд]