Os contidos deste CD-ROM son Copyright (C) 2003 Mandrakesoft S.A. e outros.  Por favor, mire as notas de Copyright individuais en cada paquete de código fonte para os termos de distribucións.  Os termos de distribución das utilidades que son copyright de Mandrakesoft e de Red Hat Software están no ficheiro COPYING.

Mandrake e o seu logo son marcas comerciais de Mandrakesoft S.A.


  1. Organización do directorio raíz
  2. Instalación
  3. Código fonte
  4. Soporte
  5. Contactar


1. Organización do directorio raíz


O directorio raíz está organizado do seguinte xeito:
 
 |----> Mandrake
           |----> RPMS 
           |----> base 
           |----> mdkinst
 |----> images 
 |----> dosutils 
 |----> misc 
 |----> VERSION
 |----> RPM-GPG-KEYS
 |----> COPYING 
 |----> INSTALL
 |----> README

paquetes binarios
arquivos de pequenos sistemas de ficheiros para a instalación
imaxe usada para instalacións gráficas
imaxes de boot e ramdisk
utilidades de instalación para DOS
ficheiros de código fonte, árbores de instalación
número de versión actual
sinatura da clave GNUPG dos RPMs de Mandrake
información do copyright
instruccións de instalación
este ficheiro en modo texto

Se está a facer un espello a unha partición ou a un volume NFS, terá que coller todo o que haxa en Mandrake/, e tamén as imaxes dos discos que precisará para o seu sistema de images/.

ir ó comezo


2. Instalación


Mire o ficheiro install.htm.

NOTA IMPORTANTE DE COMPATIBILIDADE:

Mandrake está feita con optimizacións de velocidade para CPUs de clase Pentium (Pentium(tm) e compatibles, AMD K6, Cyrix M2, PIII...), polo que NON FUNCIONARÁ nos ordenadores antigos baseados no i386 e i486. Sen embargo, unha versión especial compilada para esas CPUs estará dispoñible nos nosos servidores e en CD-Roms baratos.

Ir ó comezo


3. Código fonte


Tódolos paquetes específicos de Mandrake Linux veñen co seu código fonte no CD de fontes (source-CD na PowerPack Edition).

Por favor, use os servidores FTP para os fontes.

No caso de que non teña acceso a Internet, Mandrake Linux pode enviarlle un arquivo cos fontes cun custo mínimo.

Ir ó comezo


4. Soporte


Se ten acceso á web, mire en http://www.linux-mandrake.com/support/

En particular, o acceso ás nosas listas de correo pódese atopar en:

 http://www.linux-mandrake.com/es/flists.php3

Se non ten acceso á web, tamén se pode subscribir á lista de correo principal. Para facelo, mande unha mensaxe a sympa@linux-mandrake.com co seguinte texto:

       subscribe newbie

no corpo da mensaxe.

ir ó comezo


Se non recibiu documentación con este producto, pode pedi-la Edición PowerPack de Mandrake (varios CDs de Mandrake + Guías de Instalación e Uso + 100 días de soporte á instalación) ós nosos distribuidores en:

 http://www.mandrakestore.com

ir ó comezo


5. Contactar


 Mandrakesoft pode atoparse en:

ir ó comezo