Mandrake Linux

Nội dung của CD-ROM này có bản quyền (C) 2003 MandrakeSoft S.A. và các tổ chức khác.  Hãy xem thông báo về bản quyền riêng trong từng gói nguồn về các điều khoản phân phối .  Các điều khoản phân phối của các công cụ theo bản quyền của MandrakeSoft và Red Hat Software được ghi trong tập tin COPYING.

Mandrake và biểu tượng riêng của hãng là thương hiệu của MandrakeSoft S.A.
Red Hat, RPMvầng sáng là thương hiệu của Red Hat Software, Inc.


  1. Tổ chức thư mục
  2. Cài đặt
  3. Nguồn
  4. Hỗ trợ
  5. Liên lạc


1. Tổ chức thư mục

Thư mục này được tổ chức như sau:

|--> Mandrake/  
|   |--> RPMS/ các gói tin nhị phân
|   |--> base/ lưu trữ thiết lập hệ thống tập tin nhỏ
|   `--> mdkinst/ ảnh dùng cho việc cài đặt với đồ họa
|--> images/ các ảnh khởi động và kernel
|--> doc/ các tập tin trợ giúp cài đặt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau
|--> dosutils/ các tiện ích cài đặt cho DOS
|--> misc/ các tập tin nguồn, cây cài đặt
|--> Phiên Bản số hiệu phiên bản hiện thời
|--> RPM-GPG-KEYS GNUPG key signing Mandrake RPMs
|--> COPYING thông tin bản quyền
|--> INSTALL.txt hướng dẫn cài đặt
`--> README.txt tập tin này ở dạng text

Nếu đang ánh xạ tới một phân vùng hay một khối tin NFS, bạn sẽ cần lấy mọi thứ chứa trong "Mandrake/", cũng như các ảnh đĩa từ "images/" cần thiết cho hệ thống của bạn.

[trở về đầu trang]


2. Cài đặt

Hãy xem tập tin install.htm.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH:

Mandrake được xây dựng tối ưu về tốc độ CPU cho loại Pentium (Pentium(tm) và tương đương, AMD K6, Cyrix M2, PIII...) do đó nó SẼ KHÔNG CHẠY trên các máy tính i386 và i486 cũ. Tuy vậy, phiên bản đặc biệt được biên dịch cho các loại CPU này sẽ có để tải xuống từ máy chủ của hãng và trên các CD-Rom giá rẻ.

[trở về đầu trang]


3. Nguồn

Toàn bộ các gói đặc biệt của Mandrake Linux được phát hành kèm theo mã nguồn trong đĩa source-CD (PowerPack Edition).

Bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ các gói nguồn từ máy chủ FTP của hãng.

Nếu không có kết nối Internet thuận tiện, Mandrake Linux có thể gửi bạn các gói nguồn với chút ít lệ phí.

[trở về đầu trang]


4. Hỗ trợ

Nếu có khả năng truy cập web, hãy xem tại

Trong trường hợp đặc biệt, truy cập tới các mailing list của hãng tại:

Nếu không có khả năng truy cập web, bạn vẫn có thể đăng ký vào mailing list chính.  Để đăng ký, hãy gửi thư đến sympa@linux-mandrake.com với

       subscribe newbie

trong nội dung của thông điệp.

[trở về đầu trang]


Nếu bạn không nhận các tài liệu cùng với sản phẩm này, bạn có thể đặt mua Mandrake PowerPack Edition (một vài đĩa CD + Hướng dẫn cài đặt & sử dụng + 100 ngày hỗ trợ cài đặt!) từ những nhà phân phối của hãng:

[trở về đầu trang]


5. Liên lạc

Có thể liên hệ với MandrakeSoft tại:

[trở về đầu trang]