Intruktioner för installation

Hårdvarukrav:

Det finns fyra olika sätt att installera Mandrake Linux på. Du bör pröva dem i den här ordningen:

  1. Starta direkt från cd:n
  2. Gör en bootdiskett under Windows
  3. Övriga installationsmetoder

1. Starta direkt från cd:n

Installations-cd:n är bootbar. I de flesta fall så räcker det att sätta i cd:n i cd-läsaren och starta om datorn. Följ instruktionerna på skärmen och du är klar.

till början av sidan


2. Gör en bootdiskett under Windows

Om din dator inte kan starta från cd:n och om de förgående metoderna inte fungerar så måste du göra en bootdiskett under Windows: För att starta installationen, sätt i cd:n i cd-romläsaren och bootdisketten i diskettstationen och starta om datorn.

till början av sidan


3. Övriga installationsmetoder

Om, av någon anledning, ingen av de ovanstående metoderna fungerar för dig (du gillar inte grafiska installationsprogram, du vill göra en nätverksinstallation eller ...), så måste du också göra en bootdiskett.

Nedan är huvudstegen i en installation: i. Installation av Mandrake Bootdiskett

xxxxx.image är bootbilden:
DrakX (grafisk) installation cdrom.img:
hd.img:
network.img:
pcmcia.img:
installera från cd-rom
installation från hårddisk
installation från FTP/NFS/HTTP
installation från PCMCIA-enheter

se http://www.linux-mandrake.com/drakx/README för mer teknisk information

Installation i textläge txt_bootnet.img:
txt_boot.img:
DrakX stödjer även installation i textläge. För att använda det, skriv: linux text vid syslinux-prompten (det är under boot precis efter den grafiska logon). Om du vill använda den gamla installationen i textläge använd:

installation från FTP eller HTTP
installation från cd-rom eller hårddisk

Räddningsdiskett rescue.img Du behöver 2 disketter. En för en installationsbild som beskrivet ovan och som du gör av diskettbilden rescue.img. Starta datorn med installationsbilden och vid prompten skriv "rescue". Vänta tills du får en förfråga om att sätta in räddningsdisketten och sätt då in den.

ii - Sätt in installationsdisketten och din Mandrake-cd (om det behövs) och starta om datorn.

iii - Tryck 'enter' tills prompten med "boot:" kommer fram och följ noga instruktionerna på skärmen.

iv - Efter att ha valt ett installationsspråk (som t.ex Svenska) och ett tangentbord (som t ex se-latin1), välj "Disk Druid" för att skapa/välja dina Linux-partitioner. Minimumkravet är att välja minst två olika partitioner:

v - Efter att partitioneringen är klar så kan du konfigurera din dator. Följ noga instruktionera och glöm inte att installera LILO (Linux Loader) korrekt på MBR (Master Boot Record) på din hårddisk.

vi - När installationen är klar, ta ut disketten och cd:n och starta om datorn.

vii - Linux bör nu starta. "Logga in" som "root". Om X-Windows är korrekt installerat så kan du starta KDE genom att skriva "startx" på kommandoraden.

Viktigt: "root"-kontot har obegränsad tillgång till ditt Linux-system. Du bör inte använda det förutom för att konfigurera eller administrera Linux. För dagligt användande, skapa ett vanligt användarkonto med kommandona "adduser USER" och "password USER".

Lycka till med Mandrake Linux :-)

till början av sidan


För installationssupport se listor och FAQs på Mandake-websiten:

http://www.linux-mandrake.com