Mandrake Linux

Inštalačné inštrukcie

Požadovaná konfigurácia

Inštalácia Mandrake Linux je v mnohých prípadoch tak jednoduchá, že stačí iba vložiť inštalačné CD do vašej CDROM mechaniky a po jednochuchých otázkach reštartovať počítač.

POZNÁMKY:


Nasleduje popis rôznych metód ako nainštalovať Mandrake Linux:

  1. Spustenie inštalácie priamo z CD
  2. Vytvorenie spúšťacej diskety pod Windows
  3. Iné inštalačné metódy


1. Spustenie inštalácie priamo z CD

Inštalačné CD je spúšťacie. V mnohých prípadoch stačí iba vložiť CD do mechaniky a reštartnúť počítač. Riaďte sa podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke: stlačte [Enter] pre spustenie inštalácie, alebo stlačte [F1] ak potrebujete dodatočnú pomoc.

POZNÁMKA:

Na niektorých prenosných počítačoch nie je možné spustiť inštaláciu z CD. Ak je to aj váš prípad, skúste spustiť inštaláciu z druhého CD, ktoré je tiež spúštacie a používa "bezpečnejší" spôsob spúšťania. Ak budete vyzvaní tak vymeňte vaše CD. Ak napriek tomu nebude možné spustiť inštalátor, budete si musieť pripraviť spúšťaciu disketu. Prezrite si bod 2 pre bližšie detaily.

[vrchol tejto stránky]


2. Vytvorenie spúšťacej diskety pod Windows

Ak sa váš počítač nedokáže spustiť z CD média, budete musieť vytvoriť spúšťaciu disketu pod Windows nasledovne:

Pred začiatkom inštalácie:

[vrchol tejto stránky]


3. Iné inštalačné metódy

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie sú predchádajúce metódy pre vás vyhovujúce (chcete vykonať inštaláciu "zo siete", nainštalovať z pcmcia zariadenia, a pod.) budete potrebovať vytvoriť spúšťaciu disketu:

kde "xxxxx.img" je jeden z nasledovných spúšťacích obrazov:

cdrom.img inštalácia z CD-ROM
hd.img inštalácia z pevného disku (z Linux, Windows alebo ReiserFS súborového systému)
network.img inštalácia z ftp/nfs/http
pcmcia.img inštalácia z pcmcia zariadení (mnoho sieťových adaptérov je podporovaných vrámci network.img)
hdcdrom_usb.img inštalácia z pevného disku alebo CDROM pripojených k USB portu
network_gigabit_usb.img inštalácia zo siete pomocou Gigabitového Ethernet alebo USB rozhrania
blank.img inštalácia za použitia vášho vlastného jadra

Pri použití `blank.img' je potrebné aby ste si vytvorili vlastné jadro, zakompilovali všetky potrebné ovládače do obrazu jadra (nie ako moduly). Po vytvorení diskety z `blank.img', skopírujte tento obraz jadra "vmlinuz" na túto disketu.

[vrchol tejto stránky]


Je tiež možné použiť textový režim inštalácie, ak máte z akýchkoľvek dôvodov problém s grafickou inštaláciou. Pre jej použitie stlačte [F1] počas uvítacej obrazovky Mandrake Linux inštalátora a potom napíšte parameter text pre zavádzač.

Ak potrebujete záchranný režim pre váš existujúci Mandrake Linux systém vložte inštalačné CDROM médium (alebo relevantnú disketu), stlačte [F1] počas uvítacej obrazovky Mandrake Linux inštalátora a potom napíšte parameter rescue pre zavádzač.

Pozrite si http://www.linux-mandrake.com/drakx/README pre ďalšie technické informácie.

[vrchol tejto stránky]


Nasleduje popis hlavných krokov inštalácie:

  1. Vložte vaše inštalačné CDROM médium (alebo inštalačnú disketu ak je to potrebné) a reštartujte váš počítač.
  2. Stlačte [Enter] keď sa zobrazí uvítacia obrazovka Mandrake Linux inštalátora a postupujte podľa inštrukcií.
  3. Ak je inštalácia dokončená, vyberte CDROM médium ak je vysunuté (a disketu ak je prítomná v mechanike), váš počítač bude reštartnutý. Ak sa tak nestane, preveďte reštart manuálne.
  4. Mal by sa spustiť Mandrake Linux. Po spustení sa môžete prihlásiť k používateľskému účtu vytvorenému počas inštalácie, alebo ako "root".

Dôležité upozornenie:

Účet "root" vám poskytuje neobmedzený prístup k vášmu Linux systému. Nepoužívajte ho bežne, iba v prípade ak potrebujete vykonať administrátorské úlohy. Pre každodenné používanie používajte obyčajný účet, ktorý môžete vytvoriť napríklad pomocou nástroja "userdrake" alebo pomocou príkazov "adduser" a "passwd".

Veľa šťastia s distribúciou Mandrake Linux !

[vrchol tejto stránky]


Pre ďalšie informácie si pozrite nasledovné zdroje: