Mandrake Linux

Installasjonsinstruksjoner

Maskinvarekrav

Installering av Mandrake Linux er i de fleste tilfeller så enkelt som å sette installasjons-CD'en inn i CDROM'en og starte maskinen på nytt. Vennligst se punkt 1.


MERK:


Nedenfor er de forskjellige måtene å installere Mandrake Linux:

  1. Start direkte fra CD
  2. Lag en oppstartsdiskett med Windows
  3. Andre installeringsmetoder


1. Start direkte fra CD

Installasjons-CD'en er oppstartbar. I de fleste tilfeller kan man bare sette inn CD'en og starte maskinen på nytt. Følg så instruksjonene vist på skjermen: trykk på Enter tasten for å starte installasjonen, eller trykk F1 for ytterligere hjelp.

MERK:

På noen maskiner vil systemet muligens ikke starte på nytt fra CD'en. Hvis dette er tilfellet, prøv å starte opp fra den andre CD'en: den kan det også startes opp i fra og bruker en "tryggere" oppstartsprosess. Når spurt, skift CD'en din. Hvis ikke den andre CD'en ikke lar seg starte opp i fra heller, så bør du lage en oppstartsdiskett. Se punkt 2 for detaljer.

[toppen av denne siden]


2. Lag en oppstartsdiskett med Windows

Hvis maskinen din ikke kan starte fra CD-ROM, så må du lage en oppstartsdiskett under Windows som følger:

For å begynne installasjonen:

[toppen av denne siden]


3. Andre installeringsmetoder

Hvis metodene nevnt ovenfor av en eller annen ikke passer dine behov (du ønsker å utføre en nettverksinstallasjon, en installasjon fra pcmcia enheter eller ...), må du også lage en oppstartsdiskett :

Her er listen over oppstartsimagefiler:

cdrom.img installer fra CD-ROM
hd.img installer fra harddisk (fra ett Linux, Windows eller ReiserFS filsystem)
network.img installer fra ftp/nfs/http
pcmcia.img installer fra pcmcia enheter (vær obmersom på at de fleste pcmcia nettverkskort er nå støttet direkte i network.img)
hdcdrom_usb.img installer fra harddisk eller cdrom tilkoblet USB
network_gigabit_usb.img installer fra nettverk med Gigabit eller USB nettverkskort
blank.img installer med din egen Linux kjerne

For å bruke blank.img, bygg din egen tilpassede Linux kjerne, kompiler all den nødvendige støtten innen kjerneimagefilen (ikke som modul). Så, etter å ha laget disketten fra blank.img, kopier din "vmlinuz" kjerneimagefil til disketten.

[toppen av denne siden]


Du kan også bruke en tekstmodusinstallasjon hvis du av en eller annen grunn har problemer med den grafiske installasjonen. For å bruke denne trykk [F1] ved Mandrake Linux velkomstskjermen, tast så text ved klartegnet.

Hvis du trenger å redde ditt eksisterende Mandrake Linux system, sett inn installasjons-CD'en (eller en relevant oppstartsdiskett), trykk [F1] ved Mandrake Linux velkomstskjermen, så rescue ved klartegnet.

Se http://www.linux-mandrake.com/drakx/README for mere teknisk informasjon.


Nedenfor er hovedtrinnene i installasjonen:

  1. Sett inn installasjons-CD'en (eller installasjonsdisketten hvis nødvendig) og start maskinen på nytt.
  2. Trykk [Enter] når Mandrake Linux velkomstskjermen kommer til syne og følg nøye instruksjonene.
  3. Når installasjonen er ferdig ta ut CD'en når skuffen kommer ut (og evnt. disketter); maskinen din vil nå starte på nytt. Hvis den ikke gjør det, start på nytt manuelt.
  4. Mandrake Linux vil starte. Etter oppstart kan du logge inn på maskinen din med brukerkontoen som ble satt opp under installasjonen, eller som "root".

Viktig:

"root"-kontoen vil gi deg ubegrenset tilgang til Linux systemet ditt. Ikke bruk denne til annet enn å konfigurere eller administrere Linux. For daglig bruk, bruk en vanlig brukerkonto som du kan konfigurere med; "userdrake" verktøyet, eller med "adduser" og "passwd" kommandoene.

Lykke til med Mandrake Linux !

[toppen av denne siden]


For ekstra kundestøtte, se på de følgende: