Mandrake Linux


De inhoud van deze CD-ROM is Copyright (C) 2003 Mandrakesoft S.A. en anderen.  Gelieve de individuele copyright-vermeldingen in elk bronpakket te bekijken voor distributievoorwaarden.  De distributievoorwaarden van de programma's gecopyright door Mandrakesoft en Red Hat Software zijn zoals voorzien in het bestand COPYING.

Mandrake en zijn logo zijn handelsmerken van Mandrakesoft S.A.


  1. Organisatie van de mappen
  2. Installeren
  3. Broncodes
  4. Ondersteuning
  5. Contact


1. Organisatie van de mappen

Deze map is als volgt georganiseerd:

|--> Mandrake/  
|   |--> RPMS/ binaire pakketten
|   |--> base/ kleine bestandssysteem-instellingen archieven
|   `--> mdkinst/ beeldbestand voor grafische installaties
|--> images/ opstartbeeldbestanden
|--> doc/ installatie-hulpbestanden in diverse talen
|--> dosutils/ installatie-hulpprogramma's voor DOS
|--> misc/ bronbestanden, installatiebomen
|--> VERSION huidig versienummer
|--> RPM-GPG-KEYS GNUPG key signing Mandrake RPMs
|--> COPYING copyright-informatie
|--> INSTALL.txt installatie-instructies
`--> README.txt dit bestand in tekstmodus

Als u een 'mirror' aanmaakt voor een partitie of een NFS volume, zal u alles onder "Mandrake/", moeten plaatsen, alsook de diskette-beeldbestanden uit "images/" die voor uw systeem nodig zijn.

[naar boven]


2. Installeren

Zie het install.htm-bestand.

BELANGRIJKE COMPATIBILITEITS-OPMERKING:

Mandrake is gemaakt met CPU-snelheidsoptimalisaties voor Pentium-klasse (Pentium(tm) en compatibel, AMD K6, Cyrix M2, PIII...) computers dus het ZAL NIET DRAAIEN op oudere i386 en i486-gebaseerde computers. Maar, een speciale versie, gecompileerd voor die CPUs zal verkrijgbaar zijn om te downloaden van onze servers, en op goedkope CD-Roms.

[naar boven]


3. Broncodes

Alle Mandrake Linux-specifieke pakketten worden geleverd met de broncode op de Source-CD (PowerPack-editie).

U kunt alle broncode-pakketten van onze FTP-servers downloaden.

Als u geen internet-toegang heeft, kan Mandrakesoft u ook een broncode- archief sturen, tegen een kleine vergoeding.

[naar boven]


4. Ondersteuning

Voor diegenen met web-toegang, zie

In het bijzonder, kan de toegang tot onze mailing-lijsten gevonden worden op:

Als u geen web-toegang heeft kan u nog steeds inschrijven op de e-maillijst. Om in te schrijven, stuurt u een e-mail naar sympa@linux-mandrake.com met

       subscribe newbie

in de inhoud van het bericht.

[naar boven]


Indien u geen documentatie ontvangen hebt bij dit produkt, kunt u de Mandrake PowerPack-editie (verscheidene Mandrake CDs + Installatie & Gebruikersgids + installatie-ondersteuning!) bestellen bij onze on-line winkel op:

[naar boven]


5. Contact


 Mandrakesoft is bereikbaar op:

[naar boven]