Conas é a cur ar do chóras

 Required configuration

Go bhunúsach tá ceithre bealaí gur féidir Mandrake Linux a cur ar do chóras, ba chóir iad a thriail in órd:
 

  1. Is féidir bootáil ón CD seo.
  2. Launch install from MS-DOS
  3. Make a boot floppy with windows
  4. Other install methods

1 - Is féidir bootáil ón CD seo.


Is féidir bootáil ón CD seo. Dé gnáth níl uait ach é a cur sa dlúthdhioscthiomant, agus an ríomhaire a aththosnú. Lean na treoir ar an scáilean agus beidh tú críochnaithe sar i bhfad.

Top of this page


2 - Launch install from MS-DOS


Má tá MS-DOS ar do ríomhaire agat, is féidir leat an dlúthdhiosca a thosnú gan aon dioscaí flapacha a úsáid.

Le seo a dhéanamh (agus D: mar an dlúthdhioscthiomant agat), bain úsáid as na treoir seo a leanas:

C:\> D:
D:\> cd \dosutils\autoboot
D:\dosutils\autoboot> autoboot.bat

Nóta: Ní oibreoidh seo i bhfuinneog DOS faoi MS-Windows, caithfear an autoboot.bat a rith ó DOS féin, GAN Windows a bheith ag rith. Tá seans ann go ndéanfidh sé damáiste don chóras má ritear faoi Windows é.

Top of this page


3 - Make a boot floppy with Windows


Más rud é nach féidir led' ríomhaire bootáil ón CD agus nár oibrigh na modhanna go dtí seo, beidh ort 'diosca bootála' a cruthú mar a leanas:


Le tosnú, cur isteach an CD, maraon leis an dhiosca bootála, agus athtosnaigh an ríomhaire.

Top of this page


4 - Other install methods


Muna bhfuil tú sásta na modhanna thuas a úsáid (ní thaitnaíonn comhéadan graifeach leat, teastaíonn uait é a dhéanamh thar líonra ...) beidh ort dhiosca bootála a cruthú.

Seo iad thíos príomh céimeanna an córas feistiú:

i - Feistiú Dhiosca-bootála Mandrake.


is xxxxx.image an íomhá bootála
 
Feistiú DrakX (grafach) cdrom.img:
hd.img: 
network.img: 
pcmcia.img: 
feistigh ó dhlúthdhiosca (CD-ROM)
feistigh ó dhiosca crua
feistigh thar ftp/nfs/http
feistigh ó fearas PCMCIA

féach ar http://www.linux-mandrake.com/drakx/README do níos mó eolas teicniúil

Feistiú Téacs
 
 

txt_bootnet.img: 
txt_boot.img: 

Tacaíonn DrakX feistiú téacs-bunaithe. Lena úsáid, cló: text ag an líne syslinux. (I ndhiadh an lógó graifeach ag am bootáil).

Má theastaíonn uait an sean-leagan den feistitheóir téacsbunaithe bain úsáid as:
feistigh ó FTP agus HTTP
feistigh ó dhlúthdhiosca (CD) nó Dhiosca Crua

Sábháil rescue.img Ta dhá diosca ag teastail uait, cheann don feistiú, agus cheann don dealbh rescue.img
Usáid an diosca feistigh chun an riomhaire a chuir ar siúl. Nuair is feidir, brú isteach "rescue". Fan go dti go gcuireann sé ceist ort an diosca sábháil a cuir isteach.

ii - Chuir do diosca feistiu isteach sa riomhaire agus a-thosnaigh e.

iii - Bru 'Enter' go dti go dtagann "boot:" ar an scathalan agus lean na treoireacha ann.

iv - Pioc do teanga don feistiú (mar shampla fr-latin1), pioc "Disk Druid" chun do rann a cruthú. Ar a laghaidh, crothaigh dhá rann:

v - Tar eis seo, bí curamach agus lean na treoireacha, agus bí cinnte LILO a chuir ar an MBR ar do dhiosca crua.

vi - Nuair a bhíonn se criochnaithe, bain an diosca feistigh, agus an dhlúthdhiosca on riomhaire agus a-tosnaigh e.

vii - Ba cheart go dtosnódh Linux. Buail isteach mar "root". Ma ta X-Window socraithe i gceart, beidh tú ábalta KDE a thosnú má brúinn tu "startx".

Nóta tabhachtach : Is feidir aon rud a dheanamh dod' choras mar "root". Ná úsáid é, ach amhain chun do chorais a socru. Do gnath úsáid bain usaid as gnath usaideoir. (adduser USAIDEOIR agus passwd USAIDEOIR)
 
 

Go n'eiri an bóthair leat le Mandrake Linux :-)

Top of this pageDo cabhair feistiu, feach ar an Mandrake diffusion list agus FAQ ar láthair Mandrake ar an Idirlinn.

http://www.linux-mandrake.com