Mandrake Linux

Съдържанието на този CD-ROM е интелектуална собственост (C) 2003 на Mandrakesoft S.A. и други.  За условията на разпространение, моля погледнете бележките за индивидуалните авторски права към всеки пакет.  Условията за разпространението на инструментите държани от MandrakeSoft и Red Hat Software, са отбелязани и във файла COPYING.

Mandrake и нейният знак са запазени марки на Mandrakesoft S.A.


  1. Организация на директориите
  2. Инсталиране
  3. Source кодове
  4. Поддръжка
  5. За контакти


1. Организация на директориите

Директориите са организирани както следва:

|--> Mandrake/  
|   |--> RPMS/ бинарни пакети
|   |--> base/ архиви за инсталация на малка файлова система
|   `--> mdkinst/ изображение, използвано за графични инсталации
|--> images/ стартиращи изображения и ядрото
|--> doc/ помощ за инсталацията на различни езици
|--> dosutils/ инсталационни инструменти за DOS
|--> misc/ source файлове, инсталационни дървета
|--> VERSION номер на текущата версия
|--> RPM-GPG-KEYS GNUPG ключ на пакетите на Mandrake
|--> COPYING информация за авторските права
|--> INSTALL.txt инструкции за инсталиране
`--> README.txt този файл в текстов вид

Ако правите mirror върху друг дял или по NFS, ще трябва да вземете всичко от "Mandrake/", както и дискетните изображения от "images/" които ще ви трябват за вашата система.

[връщане в началото на страницата]


2. Инсталиране

Вижте install.htm файла.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА:

Mandrake е компилиран с оптимизация по отношение на Pentium-клас процесори (Pentium(tm) и съвместими, AMD K6, Cyrix M2, PIII...) т.е. НЯМА ДА РАБОТИ на по-стари i386 и i486-базирани компютри. Компилирана е специална версия за тези процесори, която ще бъде достъпна за download от нашите сървъри и ще се разпространява на евтини компакт дискове.

[връщане в началото на страницата]


3. Source кодове

Всички специфични пакети на Mandrake Linux вървят със своите source кодове, намиращи се на source-CD-то (PowerPack Edition).

Моля, използвайте FTP сървърите за source кодове.

В случай, че нямате достъп до Интернет, Mandrake Linux може да ви изпрати архив от source-кодовете при много ниска цена.

[връщане в началото на страницата]


4. Поддръжка

За тези, които имат достъп до Web, проверете

В частност, достъп до нашите mailing lists може да бъде открит на:

Ако нямате достъп до Web, можете да се абонирате за главния mailing list.  За да се абонирате, изпратете писмо до sympa@linux-mandrake.com с текст:

       subscribe newbie

в тялото на съобщението.

[връщане в началото на страницата]


Ако не сте получили документацията към този продукт, можете да поръчате Mandrake PowerPack Edition (няколко Mandrake CD-та + Инсталация & и Наръчник + 100 дни инсталационна поддръжка!) от нашите дистрибутори на адрес:

[връщане в началото на страницата]


5. За контакти

Mandrakesoft може да бъде открита на:

[връщане в началото на страницата]